blogČasto se hovoří o vyvlastnění půdy bez náhrady……

Nejen, že se podobné titulky občas objevují na českých portálech, ale i k nám přichází dotazy v souvislosti se znárodněním půdy bílých v Jihoafrické republice.

"Jak to v JAR vypadá s vyvlastněním půdy?"

Od roku 1994 se politické strany v čele s politickou stranou ANC (více viz níže pozn.) potýkají s návrhem a prováděním reforem vlastnictví půdy.

Hlavní podnět k vyvlastnění půdy bez náhrady, dal a stále dává vedoucí politické strany EFF (více viz níže pozn.) Julius Sello Malema se svojí stranou. Nabádá své stoupence, aby vzali půdu bílým farmářům a stále ujišťuje, že udělá vše, aby došlo k vyvlastnění půdy bez náhrady jako prostředek sociálně-ekonomického odškodnění.

Již v březnu 2010 přiznal tehdejší ministr pro rozvoj venkova a reformy půdy Gugile Nkwinti problémy spojené s pozemkovou reformou. Během prvních 15 let demokratické republiky došlo k vlně pozemkové reformy, která byla charakterizována restitucí půdy prostřednictvím různých programů. Úkol, který si vláda uložila, a sice přerozdělit 30 % půdy do roku 2014, není dosažitelný, neboť by bylo v dané době na tento proces třeba 25 miliard randů. Pro JAR to byl finanční problém, který problémem zůstává i v současnosti. Též přiznal, že stát přišel o příjmy 5,9 milionů z farem, které byly aktivní a z jejichž činností získával příjmy. Po předání farem novým vlastníkům, více než 90 % farem přestalo být funkčních a produktivní. Tím stát ztratil příjmy.

I když současný prezident C. Ramaphosa (od února 2018, kdy Cyril Ramaphosa převzal vládu bývalého prezidenta Jacoba Zumu) přislíbil vyřešení pozemkové reformy.

Jedná se však o velmi složitý proces. Například by se musel změnit odstavec jihoafrické ústavy č. 25. K tomu by se také musel, v oblasti pozemkové reformy, změnit odstavec 36 ústavy. Změna odstavce 36 by vyžadovala 75% většinu v parlamentu, což je nepravděpodobné.

Další důvod k nepravděpodobnosti je ten, že banky, zde ve většině patří zahraničním investorům, stejně jako doly, těžební, automobilový… průmysl vlastní nadnárodní společnosti. Něco takového by způsobilo absolutní kolaps a konec JAR.

Zimbabwe je negativní ukázkou toho, co se stane, když na farmách nehospodaří zemědělci, kteří farmaření rozumí. Tedy, když jsou z farem vyhnáni bílí farmáři, tak, jako se stalo v Zimbabwe. Kdysi bohatou a nádhernou zemi, přivedl, dnes už bývalý prezident Robert Mugabe (celým jménem Robert Gabriel Mugabe, který zastával funkci prezidenta do roku 2017, vládl 30 let) do záhuby tím, že nechal vyhnat bílé farmáře z jejich farem a slíbil ji černým. O nic lépe na tom Zimbabwe není ani v současné době.

Jak je známo, Jihoafrická republika disponuje s obrovským nerostným bohatstvím, 45 % nerostů z celkové těžby, 35 % zásoby zlata, 80 % manganu, 56 % platiny, 56 % vanadu, 2. největší vývozce černého uhlí na světě, diamanty, železná ruda, uran, chrom, a tak bychom mohli pokračovat.

Nezapomínejme, že Jihoafrická republika je ekonomicky nejvyspělejší zemí Afriky. Ne pro nic za nic je členem BRICS (označení společného hospodářského uskupení Brazílie, Ruska, Indie, Číny a Jihoafrické republiky.) Proč asi měla Čína takový zájem, aby se JAR stala členem? A když už jsme u toho. JAR nezůstává být nezajímavá ani pro USA, Francii či Anglii.

Pozn.: ANC African National Congress (Africký národní kongres) vyhrál všechny volby v Jihoafrické republice od ukončení vlády bílé menšiny v roce 1994. Pro mnoho Jihoafričanů je to strana, která přinesla osvobození od brutality a rasismu apartheidní nadvlády. V květnu roku 2019 se v JAR konaly všeobecné volby, kterých se zúčastnilo 48 politických stran.

EFF Economic Freedom Fighters (Ekonomičtí bojovníci za svobodu), která skončila na třetím místě.Čerpáno ze zdrojů
https://www.politicsweb.co.za/documents/what-nkwinti-said-on-land-reform
https://www.sahistory.org.za/article/economic-freedom-fighters-eff
https://businesstech.co.za/news/government/316134/s outh-african-national-election-2019-final-results/
MÜLLER, M. and L. KOTZ, 2019. The Debate on Land Reform in South Africa. SWP. No. 22

Horečka Afriky?...Vzpomínky na Afriku? Snila jsem o Africe…Jistě všichni známe tyto poutavé příběhy s africkou tématikou.

První myšlenky, které nás ale ve spojení s Afrikou napadnou, jsou většinou spojeny s chudobou, AIDS, kriminalitou, či etnickými konflikty. Ovšem do té doby, než dotyčný na africkou půdu vstoupí. Proč ne, je fascinující stejně jako některé jiné země. Ti, kteří na africkou půdu vstoupili, jako např. David Livingstone, Emil Holub, Robert Raurk apd. dostali „Horečku (Virus) Afriky“…

„Horečka Afriky“ ano, přesně tak se to říká. „Virus Afriky“ Vás pohltí natolik, že se musíte stále vracet. Každý stát má svoji krásu, ale pro mnoho z těch, kteří měli možnost prožít dny v Africe (máme na mysli Jihoafrickou republiku) zůstávají vzpomínky na vždy v jejich srdcích a tajnou touhou se jednou opět vrátit.

Jak se říká v jedné zemi celý svět. A to doslova. Snoubí se zde chudoba s bohatstvím, pouště s mořem, krása s krutostí, čistota s nepořádkem, zelená, rozmanitá krajina se zcela měsíční, zpustošenou scenérií.

Hodiny lze pozorovat stáda pakoňů, slonů, buvolů, běžících zeber či impal. Chcete si pořídit ty nejlepší snímky, které Vám zůstanou jako vzpomínky a zároveň ve Vás vzbudí touhu se stále vracet. Vzpomínky na probuzení, kdy se jen posadíte na posteli a pozorujete za ranního rozbřesku stáda pakoňů kráčejících k napajedlu. Vzpomínky na typické africké zvuky ponořující se do další teplé noci.

Může Vás překvapit ohromující pohled na paviána trhající mládě springboka nebo žalostný a neskutečně bezradný pohled na umírající zvířata v době velkého sucha, kdy není dostatek vhodné potravy. Při nepopsatelném smutku v srdci, že jim nedokážete pomoci, žasnete nad statečností, jakou tento úděl nesou.

Obdivujete překrásné scenérie podél Indického oceánu po tak zvané „The Garden Route“, přepychové vily, ochutnáváte vynikající druhy vína, jste mile překvapeni nabídkou potravin, usměvavého a pro Vás vstřícného personálu, v zápětí žasnete nad nepořádkem v některých částech ulic..….. Ale právě toto je Jihoafrická republika (JAR)!

Psát se dá ještě dlouho, shlédnout filmy, dokumenty, nechat si vyprávět…. V dnešní době můžete využít i technologii virtuální reality, ale pokud sami nevdechnete africký vzduch, neuslyšíte typické africké zvuky, nejste svědky krás tamní přírody nebo nezahlédnete ten úžasný, svobodný pohled divoké zvěře, nikdy nemůžete pocítit to, co cítí Ti, kteří na tuto půdu vstoupili.

Často se setkáváme s dotazy, kdy je nejvhodnější doba návštěvy Jihoafrické republiky.

Záleží za jakým účelem letíte JAR navštívit. Samozřejmě se dá navštěvovat celoročně,avšak není na škodu přeci jen přizpůsobit termín návštěvy dle vašeho účelu. Zda jedete za koupáním nebo pěší turstikou či na lovy. Nádherné měsíce jsou říjen, listopad, konec února až do cca začátku června, kdy zvláště na východní straně Jihoafrické republiky se můžete na jaře setkat s posetými loukami plné barevných květů nebo můžete spatřit páření velryb.

Na jihovýchodním předměstí Kapského Města můžete navštívit jednu z nejvýznamnějších botanických zahrad v celosvětovém kontextu: Kirstenbosch National Botanical Garden. Pozemek, na němž se rozkládá, má dohromady 528 ha. Je zařazena do UNESCO za Světové kulturní dědictví. Celoročně zde uvidíte spousta zajímavých květů či se můžete zůčastnit různých programů, které se na ploše botanické zahrady pořádají.

Jistě nebudete zklamáni, když se vydáte kamkoliv po Garden route, kde naleznete spousty atraktivních míst.

Za návštěvu stojí také Dračí hory (Drakensberg) spolu s Krügerovým národním parkem, který je nejstarší africký park. Nese jméno búrského politika Paula Krügera. Je to vlastně malý stát - rozloha Krügerového národní parku je srovnatelný s Walesem nebo Izraelem - 2.200.000ha. Můžete se projet po 2400km silnic, navštívit můžete 24 kempů. Vyskytuje se zde 137 druhů savců, 112 druhů plazů, 33 druhů obojživelníků, 227 druhů motýlů, téměř 500 druhů ptáků, cca 120000 antilop a impal, cca 30000 zeber, 10500 kudu, cca 1000-1500 šelem atd.

Co se týká lovu, záleží co máte v úmyslu lovit. Např. slon, buvol... je vhodnější doba zimní, kdy na stromech není listí.

Pokud byste se rozhodli přes vánoční svátky (nedoporučujeme), od poloviny prosince do poloviny ledna mají děti hlavní prázdniny. Proto jsou tyto měsíce brány jako vrchol sezony. Počítejte s tím, že ceny za letenky, ubytování, pronájmy aut atd. budou mnohem vyšší než v jiných měsících a rezervaci byste měli provádět značně dopředu z důvodu vysoké obsazenosti ve všech turistických rezortech. Počítejte také s vysokými teplotami.

Období je v podstatě obrácené oproti našemu: jaro je v období od poloviny září do poloviny listopadu, léto od poloviny listopadu do března, podzim začíná v dubnu do května, zima od června do září.